Volg ons ook op:    

Ons Team

Het team van CBS De Bron.

Het team van De Bron bestaat uit een directeur, een Kwaliteitsondersteuner (KWO), groepsleerkrachten, onderwijsassistenten en een conciërge. Daarnaast zijn er vakleerkrachten (muzische vakken en gymnastiek) vanuit Opus3 en Sport Fryslân werkzaam op onze school.

Directie Zij heeft als primaire taak: bewaken en leidinggeven aan de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school, personeelszaken, financiële zaken en identiteitszaken.  

Kwaliteitsondersteuner De kwaliteitsondersteuner (kwo) coördineert en voert het ondersteuningsbeleid uit, levert een bijdrage aan de voorbereiding van het (bovenschools) zorgbeleid, begeleidt en coacht leerkrachten en draagt zorg voor de eigen ontwikkeling. Ze is de kenniscoördinator die het team stimuleert om een lerende school te zijn, gericht op ontwikkeling van onderwijs en kwaliteit.

Leerkrachten De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Zij bereiden de lessen voor, geven les, houden de leerresultaten bij, voeren overleg, werken aan schooltaken, schrijven rapportages en houden gesprekken met ouders. Ze leren van en met elkaar en volgen op of buiten de school studiedagen en cursussen op opleidingsinstituten. 

OAS De onderwijsassisten bieden extra ondersteuning aan leerkrachten en leerlingen. Dit doen zij binnen maar ook buiten de het klaslokaal.  

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) Een ochtend per week is er een conciërge aanwezig voor verschillende kleine en grotere onderhoudswerkzaamheden 

Schoonmakers Na schooltijd zorgen de schoolschoonmaaksters van Vitesse dat de school weer schoon en fris is. 

Stagiaires Studenten van o.a. de PABO’s van Zwolle, Groningen en Leeuwarden en studenten van de Friese Poort bezoeken onze school. Wij bieden hen gedurende een bepaalde periode een leerplek voor hun toekomstige beroep als leerkracht/onderwijsassistent.