Volg ons ook op:    

OAC

Onze oudeadviescommissie vervult een klankbordfunctie. De commissie bestaat zoals de naam al zegt uit ouders. Deze commissie heeft geen wettelijke bevoegdheid, maar heeft als taak de directeur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De leden van de ouderadviescommissie kunnen daarom ook als klankbord van u, als ouder, dienen.