Volg ons ook op:    

Identiteit

CBS De Bron is een open christelijke basisschool. Voor leerlingen hanteren wij een open aanname beleid. Leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden bezoeken onze school. Wel vragen we de ouders/verzorgers van de kinderen de identiteit van onze school te onderschrijven, dan wel te respecteren. 

We brengen onze identiteit tot uitdrukking in de manier waarop we met elkaar omgaan. Kinderen worden geïnspireerd, zodat zij gemotiveerd en nieuwsgierig blijven naar de wereld om hen heen. We willen kinderen leren mensen te zijn, die open staan voor de ander en vertrouwen hebben in elkaar.